Hrací řád

Úvod Pro členyHrací řád

Hrací řád


 

1.  Na tenisových dvorcích LTC Nový Bydžov mohou hrát pouze řádní členové LTC Nový Bydžov, kteří splnili   podmínky stanovené Výkonným výborem LTC Nový Bydžov (dále jen Výbor), a hosté, kteří zaplatili kurtovné.

 

2.  Každý hráč je povinen se nahlásit správci dvorců před nástupem na dvorec.

 

3. Po ukončení hry každý hráč srovná nerovnosti, uhrabluje a zamete celý dvorec včetně zadních a postranních náběhů, tzn. od plotu k síti a od laviček do poloviny dvorců.


4. Hra na dvorci je povolena pouze v tenisovém oblečení a tenisové obuvi, na dvorcích je nutné udržovat čistotu a pořádek, v celém areálu platí zákaz kouření.


5. Od 17 hodin při plně obsazených dvorcích mají přednost ve hře dospělí hráči. Střídání na dvorcích se při plně obsazených dvorcích děje po 1 hodině hry, přičemž tato hodina zahrnuje i závěrečnou úpravu dvorce.


6. O tréninkových hodinách mají přednost hrát na příslušném dvorci závodní hráči. Nejsou-li hráči na dvorci 5 minut po začátku, je možné obsadit dvorec dalšími hráči.


7. Hráči, hosté i diváci vstupují do areálu na vlastní nebezpečí a jsou povinni chovat se slušně, sportovně, zdržovat se všech nesportovních projevů, šetřit majetek klubu, řídit se pokyny správce dvorců nebo členů Výboru.


8. Při hrubém porušení hracího řádu je správce nebo kterýkoli člen Výboru oprávněn vykázat provinilce z areálu tenisového klubu.


9. V areálu tenisového klubu je zakázán volný pohyb dětí, jízda na kole a vodění psů bez vodítka. Kola se mohou odkládat pouze na místě tomu určeném.


10. Jakákoli komerční činnost provozovaná v areálu tenisového klubu musí být předem projednána s Výborem.


11. Výbor má právo upravit hrací dobu tak, aby bylo možno technicky zajistit konání turnajů a mistrovských utkání.


12. Organizace a rozhodování na dvorcích je plně v pravomoci správce areálu včetně rozhodnutí o způsobilosti dvorců ke hře.


13. Na soutěžní utkání hraná v rámci Amatérského poháru tenisových dvojic se nevztahuje bod č.5 tohoto řádu – střídání na dvorcích. Hráčům při těchto utkáních musí být umožněno dokončit rozehraný zápas i po oficiálním konci hrací doby. Tato utkání musí být ohlášena správci před vstupem na dvorec. Při plně obsazených dvorcích mohou být rozehrána max. 2 tato utkání.

 

Výkonný výbor LTC Nový Bydžov